Ngôn ngữ trình bày trên tem nhãn hàng hóa

Những quy định chung đối với việc trình bày ngôn ngữ trên tem nhãn hàng hóa được thể hiện như sau:

ngon-ngu-trinh-bay-tren-tem-nhan-hang-hoa-1

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hoá:

Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hoá phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ các nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh sau đây:

– Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường ahợp không có tên tiếng Việt;
– Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hoá học, công thức cấu tạo của hoá chất;
– Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hoá trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;
– Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất hàng hoá.

– Hàng hoá được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc thực hiện như trên, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hoá. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Hãy nghiên cứu kỹ những quy định chung và thiết kế đúng đắn để tạo hiệu ứng tốt đối với người tiêu dùng, cũng như không vi phạm pháp luật.